ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์
Padangbesar Customs House
 

แหล่งข้อมูลของสำนักงาน

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 19 เข้าชมวันนี้
  • 368 เข้าชมเดือนนี้
  • 10,941 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 90240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7452-1030
โทรสาร 0-7452-1991
email : 75110000@customs.go.th

ประชาสัมพันธ์

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 /// ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ จัดกิจกรรม CSR ทำความสะอาดรอบบริเวณสถานีตรวจสอบตู้สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์ ///24 ธันวาคม 2563 17:01:4028
2 *** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ให้การต้อนรับคณะสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค ***23 ธันวาคม 2563 14:21:1732
3 /// ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ จัดการประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนประจำพื้นที่ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ///17 ธันวาคม 2563 17:33:0741
4 /// ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ///17 ธันวาคม 2563 15:04:4342
5 /// ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563 ///8 ธันวาคม 2563 18:36:0325
6 **ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร**14 ตุลาคม 2563 12:18:0333
7 */* ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ส่งมอบบุหรี่ของกลางที่คดีถึงที่สุดแล้วให้แก่โรงเรียนบ้านเขาพนม ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง */*6 ตุลาคม 2563 14:36:4246
8 /*/ ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา /*/18 กันยายน 2563 16:19:4647
9 */* ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ส่งมอบของกลางที่คดีถึงที่สุดแล้วให้แก่มณทลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค๋ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา */*18 กันยายน 2563 15:31:5232
10 *** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ จัดโครงการศุลกากรจิตอาสาเพื่อสังคม CSR ให้แก่กองร้อยทหารราบที่ 5021 หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 5 *** 3 กันยายน 2563 14:33:3250
11 *** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง ในวันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ.2563 *** 3 กันยายน 2563 14:16:14123
12 *** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ จัดโครงการศุลกากรจิตอาสาเพื่อสังคม CSR ให้แก่โรงเรียนทุ่งไม้ด้วน 1 โรงเรียนบ้านไร่ (ตำรวจตระเวนชายแดนอนุสรณ์) และโรงเรียนบ้านท่าข่อย *** 3 กันยายน 2563 14:06:3923
13 *** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ส่งมอบเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์พร้อมอุปกรณ์ของกลางที่คดีถึงที่สุดแล้ว จำนวน 4 เครื่อง ให้แก่สำนักงานเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ ***3 กันยายน 2563 13:45:2739
14 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 256313 สิงหาคม 2563 10:46:3341
15 /// ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ///11 สิงหาคม 2563 11:33:4845
16 /// ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ///11 สิงหาคม 2563 11:33:2043
17 *** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ***23 กรกฎาคม 2563 16:44:3767
18 Nation จัดทำสกู๊ปข่าวโครงการสร้างการรับรู้ความเข้าใจมาตรการเฝ่าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์15 กรกฎาคม 2563 16:38:0446
19 **** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ส่งมอบบุหรี่ของกลาง ****16 มิถุนายน 2563 15:11:0496
20 **** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ส่งมอบน้ำมันปาล์มของกลาง ****5 มิถุนายน 2563 13:47:3170
21 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ต้อนรับคณะวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เดินทางมาตรวจเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานในการตรวจคัดกรองคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซีย25 พฤษภาคม 2563 11:19:4478
22 *** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ลงทะเบียนขอทบทวนสิทธิ์ตามมาตรการชดเชยรายได้ ***8 พฤษภาคม 2563 15:30:3692
23 *** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ให้การต้อนรับ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร. และคณะฯ ***5 พฤษภาคม 2563 10:45:1194
24 **//** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ให้การต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข **//**30 เมษายน 2563 16:31:23102
25 *** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ประชุมหารือเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าไม้ยางพาราทางรถไฟ *** 30 เมษายน 2563 16:07:4075
26 -**- ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ให้การต้อนรับแม่ทัพภาคที่ 4 -**-30 เมษายน 2563 10:42:4578
27 *** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ลงทะเบียนขอทบทวนสิทธิ์ตามมาตรการชดเชยรายได้ ***29 เมษายน 2563 09:05:3269
28 เพื่อทราบ ประกาศกรมศุลกากรเกี่ยวกับการยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ เพื่อการติดต่อขอรับบริการจากกรมศุลกากร28 เมษายน 2563 15:07:5761
29 ^_^พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา สส. จังหวัดปัตตานี ติดตามการรับคนไทยจากประเทศมาเลเซีย ณ ด่านฯ ปาดัง^_^27 เมษายน 2563 16:33:4841
30 ^_^ ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ เปิดขนส่งสินค้าทางรางวันแรก^_^14 เมษายน 2563 10:12:23113
31 ^_^ ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ประชุมเตรียมการเปิดขนส่งสินค้าทางราง^_^4 เมษายน 2563 16:24:4173
32 *** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคโควิด- 19 (COVID-19) ***3 เมษายน 2563 17:19:1666
33 *** ด่านฯ ปาดัง ร่วมทำบุญบริจาคของอุปโภค-บริโภคให้กับสำนักปฏิบัติธรรม ***26 กุมภาพันธ์ 2563 17:51:1370
34 ขายทอดตลาดกระเป๋าและเข็มขัดของกลาง18 กุมภาพันธ์ 2563 18:58:0450
35 *** สำนักงานประสานงานชายแดนไทย มาเลเซีย เยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาด่านตามแนวชายแดนไทย มาเลเซีย ณ ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ***17 กุมภาพันธ์ 2563 16:34:2778
36 *** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ส่งมอบบุหรี่ของกลาง ให้แก่โรงเรียนบ้านเขาพนม จังหวัดพัทลุง ***12 กุมภาพันธ์ 2563 14:44:0799
37 *** สำนักงานประสานงานชายแดนไทย-มาเลเซีย เยี่ยมติดตามการดำเนินการมาตรการคัดกรอง/ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่าฯ ณ ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ***7 กุมภาพันธ์ 2563 15:47:5377
38 *** การรถไฟแห่งประเทศไทย เข้าศึกษาดูงานด่านศุลกากรปาดังเบซาร์และสถานีรถไฟปาดังเบซาร์ ***6 กุมภาพันธ์ 2563 18:04:3574
39 *** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ***6 กุมภาพันธ์ 2563 18:01:2474
40 *** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ขายทอดตลาดกระเป๋าและเข็มขัดของกลาง ในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ***5 กุมภาพันธ์ 2563 16:21:26103
41 *** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ประชุมเตรียมความพร้อมการขนส่งสินค้าทางรถไฟ ***22 มกราคม 2563 14:30:21103
42 *** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day" ***21 มกราคม 2563 14:57:2560
43 *** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day" ***21 มกราคม 2563 14:57:2446
44 **** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ส่งมอบน้ำมันปาล์มของกลาง ****21 มกราคม 2563 10:33:2451
45 *** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 จัดงานตลาดประชารัฐศุลกากรเพื่อชุมชน ***14 มกราคม 2563 10:15:10127
46 *** งานแถลงข่าวตลาดประชารัฐศุลกากร เพื่อชุมชน @ ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ***7 มกราคม 2563 09:20:2976
47 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ส่งมอบบุหรี่26 ธันวาคม 2562 17:37:4159
48 *** ด่านฯ ปาดังเบซาร์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ***6 ธันวาคม 2562 16:47:4375
49 *** ด่านฯ ปาดังเบซาร์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ***6 ธันวาคม 2562 16:47:0656
50 +++ ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ เลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของแก่มูลนิธิจงฮั่วสงเคราะห์คนชราอนาถา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา +++4 ธันวาคม 2562 16:32:4563
51 /// ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนศูนย์ประสานงานโครงการความร่วมมืออนุภูมิภาคแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย ///20 พฤศจิกายน 2562 17:37:4373
52 *** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ณ โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์ ***15 พฤศจิกายน 2562 08:45:4959
53 //**// ด่านฯ ปาดัง ส่งมอบบุหรี่ของกลางที่คดีถึงที่สุดแล้ว แก่โรงเรียนบ้านหัวช้าง ม.5 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง //**//7 พฤศจิกายน 2562 17:03:5138
54 ** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ **31 ตุลาคม 2562 16:51:5954
55 ส่งมอบบุหรี่25 ตุลาคม 2562 14:44:5328
56 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว24 ตุลาคม 2562 11:24:3943
57 //**// ด่านฯ ปาดัง ส่งมอบบุหรี่ของกลางที่คดีถึงที่สุดแล้ว แก่สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง //**//16 ตุลาคม 2562 14:02:5829
58 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลา น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร15 ตุลาคม 2562 14:46:2442
59 *** ด่านฯ ปาดัง ส่งมอบบุหรี่ของกลางที่คดีถึงที่สุดแล้ว แก่ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.5 ต.โคกชะงาย อ.เมือง จ.พัทลุง ***7 ตุลาคม 2562 15:33:2735
60 *** ด่านฯ ปาดัง ส่งมอบบุหรี่ของกลางที่คดีถึงที่สุดแล้ว แก่ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.5 ต.โคกชะงาย อ.เมือง จ.พัทลุง ***7 ตุลาคม 2562 15:33:1839
61 **-** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ให้การต้อนรับ พ.อ.อายุพันธ์ กรรณสูต ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 และคณะ **-**4 ตุลาคม 2562 16:54:4247
62 ประเพณี "ปิดประตูพรมแดน" สำหรับข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ของด่านศุลกากรปาดังเบซาร์2 ตุลาคม 2562 10:46:4252
63 **-** ด่านฯปาดัง มอบอุปกรณ์กีฬาและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนชาติตระการโกศล **-**25 กันยายน 2562 16:19:3659
64 /**/ ด่านฯ ปาดังเข้าร่วมเป็นกรรมการวิพากษ์หลักสูตรการค้าชายแดน /**/25 กันยายน 2562 10:51:1336
65 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง18 กันยายน 2562 10:36:1824
66 ^_^ ด่านฯ ปาดังส่งมอบน้ำมันปาล์มของกลางที่คดีถึงที่สุดแล้วแก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ^_^11 กันยายน 2562 17:35:1427
67 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง3 กันยายน 2562 12:17:3037
68 */* ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ให้การต้อนรับคณะทำงานดำเนินการกำหนดรูปแบบและเนื้อหา (Content) ด้านพิธีการศุลกากร */*30 สิงหาคม 2562 17:07:2237
69 */* ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ให้การต้อนรับคณะทำงานดำเนินการกำหนดรูปแบบและเนื้อหา (Content) ด้านพิธีการศุลกากร */*30 สิงหาคม 2562 17:06:4832
70 /// ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ให้การต้อนรับคณะองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์กรมหาชน) หรือ อพท. ///28 สิงหาคม 2562 15:24:0731
71 ** การแข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ไทยและด่านศุลกากรปาดังเบซาร์มาเลเซีย **27 สิงหาคม 2562 10:22:4436
72 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ พร้อมบริเวณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22 สิงหาคม 2562 15:46:1433
73 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาความมั่นคงและจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา14 สิงหาคม 2562 14:16:1958
74 *** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ***13 สิงหาคม 2562 16:08:1954
75 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ต้อนรับผู้อำนวยการกองกฎหมายและคณะ 15 กรกฎาคม 2562 10:53:4032
76 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ต้อนรับสำนักงานประสานงานชายแดนไทย-มาเลเซีย12 กรกฎาคม 2562 09:59:4233
77 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ จัดประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนประจำพื้นที่26 มิถุนายน 2562 15:26:5319
78 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เก็บข้อมูลโครงการ IMT-GT24 มิถุนายน 2562 15:38:0027
79 ประชุมคณะทำงานเพิ่มประสิทธิภาพ Local Profile19 มิถุนายน 2562 13:44:2842
80 ต้อนรับคณะจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบก19 มิถุนายน 2562 12:19:3657
81 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี19 มิถุนายน 2562 12:13:3452
82 ปลูกต้นไม้โครงการ Green Customs19 มิถุนายน 2562 12:12:5131
83 เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย19 มิถุนายน 2562 12:11:2028
84 ประธานคณะทำงานการแก้ไขปัญหาการนำเข้าน้ำมันปาล์มและผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มคปน.และคณะเดินทางมาติดตามปัญหาน้ำมันปาล์มในพื้นที่ภาคใต้19 มิถุนายน 2562 12:09:4635
85 ร่วมหารือการขนส่งสินค้าทางรถไฟ[1]19 มิถุนายน 2562 12:08:2429
86 ประชุมพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศCustoms House19 มิถุนายน 2562 12:06:3733
87 ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5เยี่ยมเยียนด่านศุลกากรปาดังเบซาร์19 มิถุนายน 2562 12:06:0634
88 หารือ?การขนส่งสินค้าทางรถไฟ?19 มิถุนายน 2562 12:04:3630
89 สงกรานต์256219 มิถุนายน 2562 12:02:1736
90 ส่งมอบน้ำมันปาล์มที่คดีถึงที่สุดแล้ว19 มิถุนายน 2562 11:53:2824
91 ต้อนรับตัวแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย19 มิถุนายน 2562 11:31:1735
92 ต้อนรับคณะอาจารย์และผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตร ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 5219 มิถุนายน 2562 11:30:2326
93 ต้อนรับอนุกรรมการกำกับดูแลบริหารการป้องกันและปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย19 มิถุนายน 2562 11:25:3230
94 ต้อนรับคณะการท่าเรือแห่งประเทศไทย19 มิถุนายน 2562 11:24:2529
95 ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญเขตเศรษฐกิจพิเศษ19 มิถุนายน 2562 11:22:5426
96 รณรงค์ป้องกันโรคไข้ปวดข้อยุงลาย19 มิถุนายน 2562 10:19:4834
97 น้ำใจจากชาวด่านฯ ปาดัง มอบแด่น้อง ๆ19 มิถุนายน 2562 10:13:4434
98 ให้การต้อนรับและให้สัมภาษณ์ แก่คณะฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ คณะฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่19 มิถุนายน 2562 10:03:0028
99 ให้การต้อนรับคณะที่ปรึกษาติดตามประเมินผลโครงการติดตามประเมินผลนโยบายรัฐบาลมิติบูรณาการของแผนงานพัฒนาเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษประจำปีงบประมาณ 256019 มิถุนายน 2562 09:59:2430
100 วันเด็กแห่งชาติ 19 มิถุนายน 2562 09:56:5431
ผลลัพท์ทั้งหมด 102 จำนวน 2 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์
ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 90240
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7452-1030
อีเมล์ : 75110000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรปาดังเบซาร์
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร