ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์
Padangbesar Customs House
 

แหล่งข้อมูลของสำนักงาน

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 8 เข้าชมวันนี้
  • 144 เข้าชมเดือนนี้
  • 33,765 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 90240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7452-1030
โทรสาร 0-7452-1991
email : 75110000@customs.go.th

ประชาสัมพันธ์

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 *** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ***6 มิถุนายน 2566 16:33:4414
2 *** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 ***6 มิถุนายน 2566 16:29:5810
3 *** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 ***2 มิถุนายน 2566 11:05:4215
4 *** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ประชุมคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนปาดังเบซาร์ ***24 พฤษภาคม 2566 16:09:4412
5 *** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานประสานงานชายแดนไทย-มาเลเซีย ***12 พฤษภาคม 2566 12:59:2119
6 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ที่ประกอบหรือผลิตในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือในเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย10 พฤษภาคม 2566 12:08:2212
7 *** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสงขลา (คบจ.) ครั้งที่ 2/2566 ***10 พฤษภาคม 2566 10:34:2317
8 *** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดสงขลา ***10 พฤษภาคม 2566 10:25:0534
9 *** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ***27 เมษายน 2566 09:30:4619
10 *** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ เข้าร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระนเรศวรมหาราช ประจำปี พ.ศ.2566 ***27 เมษายน 2566 09:27:3512
11 *** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ เข้าร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2566 ***7 เมษายน 2566 14:11:5626
12 *** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี พ.ศ. 2566 จังหวัดสงขลา ***31 มีนาคม 2566 14:25:0040
13 *** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ส่งมอบน้ำมันปาล์มของกลางที่คดีถึงที่สุดแล้ว ให้แก่มูลนิธิภูมิพลังปันน้ำใจไบโอดีเซล ***27 มกราคม 2566 17:14:2037
14 *** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ให้การต้อนรับคณะจากวิทยาลัยชุมชนสงขลา ***27 มกราคม 2566 10:14:5430
15 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 6)25 มกราคม 2566 10:13:3728
16 *** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ให้การต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย ***17 มกราคม 2566 14:30:5635
17 *** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ประชุมคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนปาดังเบซาร์ ***23 ธันวาคม 2565 15:35:4039
18 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผู้ส่งออกที่ประสงค์ใช้สิทธิขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร9 ธันวาคม 2565 10:03:2221
19 *** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ***6 ธันวาคม 2565 17:10:2223
20 *** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ให้การต้อนรับคณะจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ***23 พฤศจิกายน 2565 16:14:0926
21 *** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ***21 พฤศจิกายน 2565 14:38:4238
22 *** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ***31 ตุลาคม 2565 15:16:1228
23 *** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 ***25 ตุลาคม 2565 17:12:2726
24 *** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ส่งมอบสารทำความเย็นของกลางที่อยู่ในกำกับดูแลของกรมศุลกากรซึ่งคดีถึงที่สุดแล้ว ให้แก่บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด ***21 ตุลาคม 2565 17:46:2023
25 *** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ให้การต้อนรับอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศและคณะ ***21 ตุลาคม 2565 17:34:3026
26 *** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ส่งมอบถุงมือยางของกลางที่คดีถึงที่สุดแล้วและน้ำดื่ม ให้แก่โรงพยาบาลปาดังเบซาร์และโรงพยาบาลสะเดา ***20 ตุลาคม 2565 09:45:1624
27 *** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ***18 ตุลาคม 2565 10:24:3632
28 *** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ *** จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 256529 กันยายน 2565 15:28:5339
29 *** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือภาครัฐและเอกชนประจำพื้นที่ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ครั้งที่ 4/2565 ***29 กันยายน 2565 09:42:0832
30 *-* ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันมหิดล *-*15 กันยายน 2565 11:24:2030
31 *** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ให้การต้อนรับเจ้ากรมแผนที่ทหารและคณะ ***22 สิงหาคม 2565 15:42:1539
32 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256616 สิงหาคม 2565 10:09:3438
33 ** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 **15 สิงหาคม 2565 17:33:0731
34 *** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง ***11 สิงหาคม 2565 17:04:1540
35 **ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ร่วมพิธีจารอักขระยันต์ แผ่นเงิน แผ่นทอง แผ่นนากจากวัดทุ่งนารี ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง เพื่อเป็นมวลสารสำหรับจัดสร้างรูปหล่อลอยองค์พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5**8 สิงหาคม 2565 17:04:0349
36 *-* ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 *-* 1 สิงหาคม 2565 12:10:5142
37 *** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ส่งมอบน้ำมันปาล์มของกลางที่คดีถึงที่สุดแล้ว ให้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ***27 กรกฎาคม 2565 14:16:5230
38 *** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 จังหวัดสงขลา ***7 กรกฎาคม 2565 15:49:2350
39 ขอเชิญสัมมนาออนไลน์ผู้ประกอบการ FREE ZONE WEBINAR7 กรกฎาคม 2565 10:44:3029
40 *** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลการครบรอบ 148 ปี ***4 กรกฎาคม 2565 17:10:2368
41 *** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ***4 กรกฎาคม 2565 13:18:2063
42 *** นายด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ เข้าร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจและผลการดำเนินงานฯ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ***23 มิถุนายน 2565 15:21:2837
43 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เดินทางออกไปประเทศมาเลเซีย ห้ามนำกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาเข้าไปประเทศมาเลเซีย จะมีความผิดตามกฎหมายของประเทศมาเลเซีย17 มิถุนายน 2565 16:50:1768
44 *** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ จัดประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนประจำพื้นที่ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ และคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนปาดังเบซาร์ ***9 มิถุนายน 2565 17:00:1977
45 *** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ***7 มิถุนายน 2565 09:24:1056
46 ** การประชุมร่วมกันระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย เพื่อร่วมกำหนดมาตรการอำนวยความสะดวกในการเข้า-ออกของบุคคลและยานพาหนะทางด่านพรมแดนปาดังเบซาร์ **18 พฤษภาคม 2565 11:38:48111
47 @@ ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ จัดกิจกรรม CSR @@3 พฤษภาคม 2565 15:34:1281
48 กรมศุลกากรพร้อมรับ Form JTEPA ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ประเภทไฟล์ PDF ผ่านระบบ USD28 เมษายน 2565 15:56:4849
49 *** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือภาครัฐและเอกชนประจำพื้นที่ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ครั้งที่ 2/2565 ***29 มีนาคม 2565 17:34:40124
50 *** อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมคณะผู้บริหารกรมศุลกากร ลงพื้นที่ตรวจราชการด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ***25 กุมภาพันธ์ 2565 16:44:16141
51 *** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ***11 กุมภาพันธ์ 2565 13:34:52107
52 รองฯ พันธ์ทอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ด่านฯ ปาดังเบซาร์31 มกราคม 2565 16:28:3763
53 ** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด-19 **14 มกราคม 2565 17:39:0575
54 *** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ จัดกิจกรรมโครงการศุลกากรจิตอาสา มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องสำรองไฟฟ้าให้แก่โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ ***24 ธันวาคม 2564 15:42:22112
55 เอกสารสัมมนาพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์และพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน ฉบับปี 202223 ธันวาคม 2564 16:48:4761
56 นับถอยหลังสู่การใช้พิกัดศุลกากร ฉบับปี 202223 ธันวาคม 2564 16:47:0668
57 *** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ จัดประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนประจำพื้นที่ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ***23 ธันวาคม 2564 13:51:0283
58 *** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ให้การต้อนรับคณะทำงานฯ จากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ***22 ธันวาคม 2564 17:11:48100
59 *** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ***7 ธันวาคม 2564 15:55:3291
60 *** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ***3 ธันวาคม 2564 17:22:4290
61 ** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานประสานงานชายแดนไทย-มาเลเซีย **25 พฤศจิกายน 2564 16:38:49109
62 */* ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ส่งมอบบุหรี่ของกลางที่คดีถึงที่สุดแล้วให้แก่สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง */*11 พฤศจิกายน 2564 16:59:5985
63 *** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ส่งมอบน้ำมันปาล์มของกลางที่คดีถึงที่สุดแล้ว ให้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ***27 ตุลาคม 2564 15:30:1778
64 *** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 ***13 ตุลาคม 2564 10:33:4789
65 */* ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ส่งมอบบุหรี่ของกลางที่คดีถึงที่สุดแล้วให้แก่โรงเรียนบ้านเขาพนม ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง */*7 ตุลาคม 2564 17:18:3282
66 *** ประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสงขลา (คบจ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุม 1 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ***26 สิงหาคม 2564 15:22:54170
67 ** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ มอบชุดประมวลภาพรังสีแบบพกพา ให้แก่โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ **23 สิงหาคม 2564 14:11:5574
68 ประชาสัมพันธ์ระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์17 สิงหาคม 2564 12:02:1457
69 ** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไทรเกาหลี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง **10 สิงหาคม 2564 14:11:37116
70 ** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วยงาน รวมทั้งพิธีสงฆ์และพิธีทางศาสนาอิสลาม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากรครบรอบ 147 ปี ** 2 กรกฎาคม 2564 16:15:31165
71 ***ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ จัดกิจกรรมจิตอาสา "มีแล้วแบ่งปัน" ณ โรงพยาบาลปาดังเบซาร์***24 มิถุนายน 2564 16:55:31112
72 *** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ส่งมอบน้ำมันปาล์มของกลางที่คดีถึงที่สุดแล้ว ให้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ***22 มิถุนายน 2564 16:43:4499
73 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล อ.คลองหอยโข่ง เข้ามาให้บริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ COVID-19 ทั่วบริเวณด่านศุลกากรปาดังเบซาร์11 พฤษภาคม 2564 15:07:04144
74 /// เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ได้นำกล่องและลังกระดาษไปบริจาคที่โลตัส สาขาสะเดา เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นเตียงสนามกระดาษบริจาคให้โรงพยาบาลสนาม สู้โควิด-19 ///11 พฤษภาคม 2564 14:57:00147
75 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ มีการติดตั้งจุดพ่นยาฆ่าเชื้อล้อรถบรรทุกสินค้าที่ออกจากประเทศมาเลเซีย ณ บริเวรณพรมแดน19 เมษายน 2564 16:05:55147
76 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการปาล์มน้ำมันอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร มาศึกษาดูงาน ณ ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์9 เมษายน 2564 16:03:0498
77 /// ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง (ครั้งที่ 4) ในวันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 10.30 น. ///1 เมษายน 2564 17:17:00154
78 *** วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2564 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ได้ทำการขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างประตูเหล็กด่าน (ป้อม 2) ที่ได้จากการรื้อถอน ***31 มีนาคม 2564 16:46:13129
79 *** วันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2564 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ได้ทำการขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง (ครั้งที่ 3) ***26 มีนาคม 2564 15:32:2783
80 /// ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง "ประตูเหล็กด่าน (ป้อม 2)" ที่ได้จากการรื้อถอน ในวันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2564 ///16 มีนาคม 2564 17:40:16127
81 /// ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง (ครั้งที่ 3) ในวันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2564 ///4 มีนาคม 2564 17:26:05151
82 *** วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ได้ทำการขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง (ครั้งที่ 2) และขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว *** 25 กุมภาพันธ์ 2564 14:58:54229
83 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลปาดังเบซาร์ออกหน่วยให้บริการสุ่มตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แก่พนักงานขับรถบรรทุก ณ ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์25 กุมภาพันธ์ 2564 09:34:11113
84 /// ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ทำพิธีเปิดใช้เครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บริเวณด่านพรมแดน //10 กุมภาพันธ์ 2564 17:40:00151
85 /// ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น. ///10 กุมภาพันธ์ 2564 17:07:13121
86 /// ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ จัดกิจกรรม CSR รวมพลังจิตอาสา พัฒนาและทำความสะอาดพื้นที่บริเวณด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ///3 กุมภาพันธ์ 2564 17:30:09146
87 /// ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง (ครั้งที่ 2) ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ///29 มกราคม 2564 15:48:23154
88 /// ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ได้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ///26 มกราคม 2564 19:22:42110
89 *** วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ประชุมคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกประเทศ พรมแดนปาดังเบซาร์ ***22 มกราคม 2564 15:34:38122
90 /// ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ จัดกิจกรรม CSR ทำความสะอาดรอบบริเวณสถานีตรวจสอบตู้สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์ ///24 ธันวาคม 2563 17:01:40175
91 *** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ให้การต้อนรับคณะสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค ***23 ธันวาคม 2563 14:21:17368
92 /// ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ จัดการประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนประจำพื้นที่ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ///17 ธันวาคม 2563 17:33:07172
93 /// ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ///17 ธันวาคม 2563 15:04:43169
94 /// ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563 ///8 ธันวาคม 2563 18:36:03105
95 **ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร**14 ตุลาคม 2563 12:18:03111
96 */* ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ส่งมอบบุหรี่ของกลางที่คดีถึงที่สุดแล้วให้แก่โรงเรียนบ้านเขาพนม ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง */*6 ตุลาคม 2563 14:36:42276
97 /*/ ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา /*/18 กันยายน 2563 16:19:46157
98 */* ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ส่งมอบของกลางที่คดีถึงที่สุดแล้วให้แก่มณทลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค๋ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา */*18 กันยายน 2563 15:31:52152
99 *** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ จัดโครงการศุลกากรจิตอาสาเพื่อสังคม CSR ให้แก่กองร้อยทหารราบที่ 5021 หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 5 *** 3 กันยายน 2563 14:33:32178
100 *** ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง ในวันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ.2563 *** 3 กันยายน 2563 14:16:14241
ผลลัพท์ทั้งหมด 191 จำนวน 2 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์
ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 90240
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7452-1030
อีเมล์ : 75110000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรปาดังเบซาร์
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร