ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์
Padangbesar Customs House
 

ปีงบประมาณ 2566

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 สินค้าส่งออก ประจำเดือน กันยายน 256619 ตุลาคม 2566 14:59:0135
2 สินค้านำเข้า ประจำเดือน กันยายน 256619 ตุลาคม 2566 14:53:3219
3 สินค้าส่งออก ประจำเดือน สิงหาคม 256620 กันยายน 2566 13:22:5527
4 สินค้านำเข้า ประจำเดือน สิงหาคม 256620 กันยายน 2566 13:22:4013
5 สินค้าส่งออก ประจำเดือน กรกฎาคม 256618 สิงหาคม 2566 11:56:4329
6 สินค้านำเข้า ประจำเดือน กรกฎาคม 256618 สิงหาคม 2566 11:56:2524
7 สินค้าส่งออก ประจำเดือน มิถุนายน 256620 กรกฎาคม 2566 10:48:5430
8 สินค้านำเข้า ประจำเดือน มิถุนายน 256620 กรกฎาคม 2566 10:48:3820
9 สินค้าส่งออก ประจำเดือน พฤษภาคม 256628 มิถุนายน 2566 15:05:5326
10 สินค้านำเข้า ประจำเดือน พฤษภาคม 256628 มิถุนายน 2566 15:05:3320
11 สินค้าส่งออก ประจำเดือน เมษายน 256622 พฤษภาคม 2566 10:11:3729
12 สินค้านำเข้า ประจำเดือน เมษายน 256622 พฤษภาคม 2566 10:11:1823
13 สินค้าส่งออก ประจำเดือน มีนาคม 256622 พฤษภาคม 2566 09:57:3826
14 สินค้าขาเข้า ประจำเดือน มีนาคม 256622 พฤษภาคม 2566 09:54:1730
15 สินค้าส่งออก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256622 พฤษภาคม 2566 09:57:2122
16 สินค้าขาเข้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256622 พฤษภาคม 2566 09:53:5418
17 สินค้าส่งออก ประจำเดือน มกราคม 256622 พฤษภาคม 2566 09:57:0224
18 สินค้าขาเข้า ประจำเดือน มกราคม 256622 พฤษภาคม 2566 09:53:1023
19 สินค้าส่งออก ประจำเดือน ธันวาคม 256522 พฤษภาคม 2566 09:58:3239
20 สินค้าขาเข้า ประจำเดือน ธันวาคม 256522 พฤษภาคม 2566 09:55:5630
21 สินค้าส่งออก ประจำเดือน พฤศจิกายน 256522 พฤษภาคม 2566 09:58:1429
22 สินค้าขาเข้า ประจำเดือน พฤศจิกายน 256522 พฤษภาคม 2566 09:55:2427
23 สินค้าส่งออก ประจำเดือน ตุลาคม 256522 พฤษภาคม 2566 09:57:5635
24 สินค้านำเข้า ประจำเดือน ตุลาคม 256522 พฤษภาคม 2566 09:55:0047
ผลลัพท์ทั้งหมด 24 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์
ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 90240
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7452-1030
อีเมล์ : 75110000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรปาดังเบซาร์
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร