ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์
Padangbesar Customs House
 

ปีงบประมาณ 2564

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 ส่งออก ประจำเดือน กันยายน 256421 ตุลาคม 2564 15:13:2185
2 นำเข้า ประจำเดือน กันยายน 256421 ตุลาคม 2564 15:13:0744
3 ส่งออก ประจำเดือน สิงหาคม 256420 กันยายน 2564 17:11:5439
4 นำเข้า ประจำเดือน สิงหาคม 256420 กันยายน 2564 17:11:3934
5 ส่งออก ประจำเดือน กรกฎาคม 256423 สิงหาคม 2564 09:56:5446
6 นำเข้า ประจำเดือน กรกฎาคม 256423 สิงหาคม 2564 09:56:3637
7 ส่งออก ประจำเดือน มิถุนายน 256419 กรกฎาคม 2564 12:05:5748
8 นำเข้า ประจำเดือน มิถุนายน 256419 กรกฎาคม 2564 12:05:4036
9 ส่งออก ประจำเดือน พฤษภาคม 256424 มิถุนายน 2564 11:50:4944
10 นำเข้า ประจำเดือน พฤษภาคม 256424 มิถุนายน 2564 11:50:3260
11 ส่งออก ประจำเดือน เมษายน 256419 พฤษภาคม 2564 13:21:2970
12 นำเข้า ประจำเดือน เมษายน 256419 พฤษภาคม 2564 13:21:0840
13 ส่งออก ประจำเดือน มีนาคม 256427 เมษายน 2564 11:52:0147
14 นำเข้า ประจำเดือน มีนาคม 256427 เมษายน 2564 11:51:4680
15 ส่งออก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256425 มีนาคม 2564 14:50:2650
16 นำเข้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256425 มีนาคม 2564 14:49:0659
17 ส่งออก ประจำเดือน มกราคม 256423 กุมภาพันธ์ 2564 14:40:3958
18 นำเข้า ประจำเดือน มกราคม 256423 กุมภาพันธ์ 2564 14:38:3667
19 นำเข้า ประจำเดือนธันวาคม 256326 มกราคม 2564 15:17:2678
20 ส่งออก ประจำเดือนธันวาคม 256326 มกราคม 2564 15:16:5949
21 ส่งออก ประจำเดือนพฤศจิกายน 256322 ธันวาคม 2563 14:49:4258
22 นำเข้า ประจำเดือนพฤศจิกายน 256322 ธันวาคม 2563 14:49:2870
23 ส่งออก ประจำเดือน ตุลาคม 256325 พฤศจิกายน 2563 09:42:5172
24 นำเข้า ประจำเดือน ตุลาคม 256325 พฤศจิกายน 2563 09:38:1375
ผลลัพท์ทั้งหมด 24 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์
ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 90240
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7452-1030
อีเมล์ : 75110000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรปาดังเบซาร์
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร