ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์
Padangbesar Customs House
 

ปีงบประมาณ 2563

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 ส่งออก ประจำเดือน กันยายน 256327 ตุลาคม 2563 08:18:22149
2 นำเข้า ประจำเดือน กันยายน 256327 ตุลาคม 2563 08:18:0671
3 ส่งออก ประจำเดือนสิงหาคม 256324 กันยายน 2563 18:21:0271
4 นำเข้า ประจำเดือนสิงหาคม 256323 กันยายน 2563 19:38:1180
5 ส่งออก ประจำเดือนกรกฎาคม 256320 สิงหาคม 2563 16:29:0169
6 นำเข้า ประจำเดือนกรกฎาคม 256329 ตุลาคม 2563 18:36:5369
7 ส่งออก ประจำเดือนมิถุนายน 256320 กรกฎาคม 2563 10:17:36127
8 นำเข้า ประจำเดือนมิถุนายน 256320 กรกฎาคม 2563 10:09:4398
9 นำเข้า ประจำเดือนพฤษภาคม 256322 มิถุนายน 2563 16:28:2896
10 ส่งออก ประจำเดือนพฤษภาคม 256322 มิถุนายน 2563 16:28:02103
11 นำเข้า ประจำเดือนเมษายน 256322 มิถุนายน 2563 16:27:22110
12 ส่งออก ประจำเดือน เมษายน 256318 พฤษภาคม 2563 11:36:46152
13 ส่งออก ประจำเดือน มีนาคม 256320 เมษายน 2563 14:27:3690
14 นำเข้า ประจำเดือน มีนาคม 256329 ตุลาคม 2563 18:36:4291
15 ส่งออก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256316 มีนาคม 2563 15:18:4492
16 นำเข้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256329 ตุลาคม 2563 18:36:2886
17 ส่งออก ประจำเดือน มกราคม 256318 กุมภาพันธ์ 2563 19:24:1697
18 นำเข้า ประจำเดือน มกราคม 256329 ตุลาคม 2563 18:36:1284
19 ส่งออก ประจำเดือน ธันวาคม 256229 ตุลาคม 2563 18:50:3490
20 นำเข้า ประจำเดือน ธันวาคม 256229 ตุลาคม 2563 18:35:5585
21 ส่งออก ประจำเดือน พฤศจิกายน 256229 ตุลาคม 2563 18:50:2685
22 นำเข้า ประจำเดือน พฤศจิกายน 256229 ตุลาคม 2563 18:35:4478
23 นำเข้า ประจำเดือน ตุลาคม 256229 ตุลาคม 2563 18:35:3283
24 ส่งออก ประจำเดือน ตุลาคม 256229 ตุลาคม 2563 18:50:1791
ผลลัพท์ทั้งหมด 24 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์
ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 90240
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7452-1030
อีเมล์ : 75110000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรปาดังเบซาร์
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร