ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์
Padangbesar Customs House
 

ปีงบประมาณ 2563

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 ส่งออก ประจำเดือน กันยายน 256327 ตุลาคม 2563 08:18:22147
2 นำเข้า ประจำเดือน กันยายน 256327 ตุลาคม 2563 08:18:0669
3 ส่งออก ประจำเดือนสิงหาคม 256324 กันยายน 2563 18:21:0268
4 นำเข้า ประจำเดือนสิงหาคม 256323 กันยายน 2563 19:38:1177
5 ส่งออก ประจำเดือนกรกฎาคม 256320 สิงหาคม 2563 16:29:0167
6 นำเข้า ประจำเดือนกรกฎาคม 256329 ตุลาคม 2563 18:36:5368
7 ส่งออก ประจำเดือนมิถุนายน 256320 กรกฎาคม 2563 10:17:36126
8 นำเข้า ประจำเดือนมิถุนายน 256320 กรกฎาคม 2563 10:09:4396
9 นำเข้า ประจำเดือนพฤษภาคม 256322 มิถุนายน 2563 16:28:2895
10 ส่งออก ประจำเดือนพฤษภาคม 256322 มิถุนายน 2563 16:28:02101
11 นำเข้า ประจำเดือนเมษายน 256322 มิถุนายน 2563 16:27:22109
12 ส่งออก ประจำเดือน เมษายน 256318 พฤษภาคม 2563 11:36:46151
13 ส่งออก ประจำเดือน มีนาคม 256320 เมษายน 2563 14:27:3689
14 นำเข้า ประจำเดือน มีนาคม 256329 ตุลาคม 2563 18:36:4287
15 ส่งออก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256316 มีนาคม 2563 15:18:4491
16 นำเข้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256329 ตุลาคม 2563 18:36:2884
17 ส่งออก ประจำเดือน มกราคม 256318 กุมภาพันธ์ 2563 19:24:1696
18 นำเข้า ประจำเดือน มกราคม 256329 ตุลาคม 2563 18:36:1282
19 ส่งออก ประจำเดือน ธันวาคม 256229 ตุลาคม 2563 18:50:3489
20 นำเข้า ประจำเดือน ธันวาคม 256229 ตุลาคม 2563 18:35:5584
21 ส่งออก ประจำเดือน พฤศจิกายน 256229 ตุลาคม 2563 18:50:2684
22 นำเข้า ประจำเดือน พฤศจิกายน 256229 ตุลาคม 2563 18:35:4476
23 นำเข้า ประจำเดือน ตุลาคม 256229 ตุลาคม 2563 18:35:3282
24 ส่งออก ประจำเดือน ตุลาคม 256229 ตุลาคม 2563 18:50:1789
ผลลัพท์ทั้งหมด 24 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์
ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 90240
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7452-1030
อีเมล์ : 75110000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรปาดังเบซาร์
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร