ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์
Padangbesar Customs House
 

สถิติการจัดเก็บรายได้

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 สถิติการจัดเก็บรายได้ปีงบประมาณ 25646 กันยายน 2564 08:56:0078
2 สถิติการจัดเก็บรายได้ปีงบประมาณ 25632 พฤศจิกายน 2563 10:56:23165
3 สถิติการจัดเก็บรายได้ ปีงบประมาณ 256218 ตุลาคม 2562 14:10:34109
4 สถิติการจัดเก็บรายได้ ปีงบประมาณ 256118 มิถุนายน 2562 13:52:1375
5 สถิติการจัดเก็บรายได้ ปีงบประมาณ 256018 มิถุนายน 2562 13:52:0275
6 สถิติการจัดเก็บรายได้ ปีงบประมาณ 255918 มิถุนายน 2562 13:51:4875
7 สถิติการจัดเก็บรายได้ ปีงบประมาณ 255818 มิถุนายน 2562 13:51:3768
8 สถิติการจัดเก็บรายได้ ปีงบประมาณ 255718 มิถุนายน 2562 13:50:5077
ผลลัพท์ทั้งหมด 8 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์
ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 90240
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7452-1030
อีเมล์ : 75110000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรปาดังเบซาร์
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร